Datu rezerves kopēšana

"Datu Drošība" piedāvā divu veidu rezerves datu sagatavošanas un glabāšanas pakalpojumus:

Konfidenciālu datu rezerves kopiju izgatavošana un glabāšana

Konfidenciālu datu rezerves kopiju izgatavošana un glabāšana nodrošina to, ka nevienai citai personai (tai skaitā šī pakalpojuma apkalpojošam personālam) nav pieejami pasūtītāja dati. Jebkāda datu noplūde tiek pilnīgi izslēgta. Pakalpojuma pasūtītājs pats reģistrē savu publisko un privāto šifra atslēgu, datus šifrē tā, lai nevienam citam tie nebūtu pieejami, un tālāk automatizēti šos datus nosūta uz datu glabāšanas serveriem. No pasūtītāja tiek saņemti tikai šifrēti dati, kurus atšifrēt var tikai pasūtītājs ar savu privāto atslēgu. Metodes trūkums - ierīkojot pakalpojumu pasūtītājam atsevišķas procedūras jāveic pašam. Tomēr tās nav sarežģītas un "Datu Drošība" speciālisti sniedz visas nepieciešamās konsultacijas. Neapšaubāma šīs metodes priekšrocība ir absolūta garantija, ka šos rezerves datus nespēs atšifrēt neviena cita persona. Šifrēšanai tiek izmantota augsta līmeņa 2048 un vairāk bitu atslēga un tehnoloģija, kura tiek izmantota militāru, u.c. augsti konfidenciālu datu aizsardzībai, turklāt šo procesu pilnībā kontrolē un veic pasūtītājs pats.

Standarta rezerves datu glabāšana

Tas ir līdzīgs process iepriekš aprakstītajam; vienīgā atšķirība ir tā, ka datu šifrēšanu veic "Datu Drošības" speciālisti, nešifrēti dati ir pieejami apkalpojošajam personālam, taču tiek veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai šie dati nevarētu nonākt nepiederošu trešo personu rīcībā. Šajā gadījumā pasūtītājam nekas nav jāveic pašam, visu nepieciešamo izpilda "Datu Drošības" speciālisti.

"Datu Drošība" rezerves kopijas glabā divos atstatu esošos datu centros ar neatkarīgu elektroenerģijas piegādi un dublētiem sakaru kanāliem.