Datoru serviss, datorsistēmu apkalpe

Atrisināsim visas ar datoru lietošanu saistītās problēmas!

Vairāk kā 10 gadu uzņēmumu grupas "Datu Drošība" darbinieku darba pieredze ļaus atrast Jūsu IT problēmām atbilstošāko risinājumu. Ja uzņēmumam ir nodaļas dažādās vietās, tad nereti veidojas liels haoss, ja vienotu IT infrastruktūru apkalpo dažādi uzņēmumi vai dažādi, dažādās vietās esoši darbinieki. Mūsu veiktās iestrādes un izmantotā tehnoloģija ļauj mums centralizēti uzraudzīt un apkalpot dažādās vietās esošas datoru sistēmas. Izpildīto darbu kvalitāti garantē atskaites un kvalitātes kontroles sistēma, kvalificēti un īpaši atlasīti darbinieki. Katrs klienta pieteikums tiek reģistrēts uzskaites sistēmā, no kuras klients jebkurā laikā no jebkuras vietas var iegūt pilnu informāciju par visiem izpildītajiem darbiem. Šeit klientiem ir iespēja dot novērtējumu katram izpildītajam darbam. Darba gaitā tiek atlasīti tie darbinieki, kuri ir ieguvuši visaugstāko klientu atzinību.

Galvenie datoru apkalpes pakalpojumu veidi ir:

  • Regulāra ikmēneša datorsistēmu apkalpe ietver visus tos darbus, kas ir nepieciešami datoru regulārai ikmēneša apkopei, lai garantētu to normālu un drošu darbību. Šie darbi ietver tādus darbus kā: datorsistēmas operāciju sistēmas, programmatūras un procesu kontrole (programmatūras kontrole, atjauninājumu papildināšana, automātiskas vīrusu atjaunināšanas kontrole, defragmentizācijas kontrole, serveru atskaites ierakstu kontrole), rezervēto resursu kontrole kā arī papildus pārbaudes, vadoties no atskaišu žurnālu informācijas un konkrētās datorsistēmas specifikas. Par datoru sistēmu ikmēneša apkalpi tiek noteikta konstanta ikmēneša maksa.

    PIEPRASĪT PIEDĀVĀJUMU VAI UZDOT JAUTĀJUMU.

  • Vienas reizes darbi pēc klienta atsevišķa pieteikuma. Klientiem, kuriem nav noslēgts regulārās ikmēneša apkalpes ligums, vai arī ir jāveic neparedzēti papildus darbi ārpus līguma, jebkurā brīdī ir iespējams pasūtīt vienas reizes datoru apkalpi, datoru avārijas kļūmju labošanu, datu atjaunošanu, sistēmas un programmu uzstādīšanu, konfigurēšanu, darbinieku apmācību, datoru administrātoru konsultēšanu, datorsistēmas stāvokļa auditu, un citus darbus pēc atsevišķa pieteikuma.

    PIEPRASĪT PIEDĀVĀJUMU

  • Piedāvājam arī: Datu rezerves kopiju izgatavošana un datu konfidenciāla glabāšana.

Ir virkne priekšrocību, ja datoru apkalpi veic specializēts uzņēmums: LASĪT VAIRĀK

PAPILDUS INFORMĀCIJAS UN PIETEIKUMU FORMA