Biznesa klases interneta un datu pārraides pakalpojumi

Atšķirībā no vairuma interneta pakalpojumu sniedzējiem (IPS), kas savus pakalpojumus reklamē masu informācijas līdzekļos, mēs neizmantojam plašu publisko reklāmu, kas neizbēgami noved pie resursu izkliedēšanas. Tā vietā, lai pieslēgtu atsevišķus klientus dažādās Latvijas vietās, mēs strādājam ar noteiktiem mūsu izvēlētiem rajoniem un veidojam tajos sistemātiskus tīklus, apzinot visus tur esošos potenciālos tīkla lietotājus. Tas ļauj šajos rajonos koncentrēt maksimāli lielu tehnisko potenciālu, tādejādi nodrošinot kvalitatīvāko pieslēgumu par labāko jaudas/cenas attiecību. Resursu un tehniskā potenciāla koncentrācija konkrētā rajonā nodrošina pieaugošu klientu koncentrāciju, kas savukārt paātrina tālāku resursu un tehniskā potenciāla pilnveidi. Šādi koncentrējot resursus apkalpotajos rajonos, ir iespējams nodrošināt visizdevīgākos pakalpojumu noteikumus. Vienmēr esam uzsvēruši savu devīzi: “Pat, ja Jums izdotos atrast līdzvērtīgu pakalpojumu ar izdevīgākiem nosacījumiem, mēs izmainīsim nosacījumus, lai mūsu pakalpojums būtu Jums garantēti izdevīgākais". Šīs mūsu garantijas, protams, ir spēkā par atbilstoša līmeņa līdzvērtīgiem pakalpojumiem, jo mēs nekonkurējam ar zema līmeņa, tehniski un administratīvi vāji nodrošinātiem pakalpojumiem.

Konkrētie pakalpojumu izcenojumi katrā rajonā ir atšķirīgi - jo lielāka ir klientu koncentrācija dotajā vietā, jo labākus nosacījumus mēs varam piedāvāt. Lūdzu, nosūtiet pieprasījumu par Jums interesējošo rajonu un Jūs saņemsiet ne vien informāciju par mūsu piedāvātajiem noteikumiem, bet arī ziņas par citu IPS piedāvājumiem no interneta un datu pārraides pakalpojumu datu bāzes par biznesa klases datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Tādejādi, ja konkrētajā vietā mēs Jums nevarēsim nodrošināt noteikta pakalpojuma saņemšanu, Jūs tomēr saņemsiet bezmaksas konsultāciju par pieslēgšanās iespējām Jūsu rajonā.