Kāpēc izvēlēties DROŠĪBA.LV?

Augstākas kvalitātes garantijas.

Veicot Latvijas interneta pieslēgumu kvalitātes analīzi, tika iegūts secinājums, ka kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no darba organizācijas līmeņa un darbinieku kvalifikācijas attiecīgajā uzņēmumā un, mazākā mērā, arī no tehniskā aprīkojuma. Visbiežāk darbības traucējumi rodas tādēļ, ka aparatūra nav pienācīgi uzstādīta un aprūpēta, kā arī, nav pārdomāta rezerve avārijas situācijā, jo uzņēmumā valda bezatbildība. Arī izmantotās aparatūras tipam ir būtiska nozīme, tomēr bieži sastopama situācija, kad dārga un kvalitatīva aparatūra ir nekvalificēti uzstādīta un tādēļ nenodrošina pienācīgo kvalitāti. Paradoksāli, bet visbiežāk tieši tie pakalpojumu sniedzēji, kuri īpaši izceļ un reklamē izmantotās tehnoloģijas tipu, izmanto tiešām dārgas, bet jau novecojušā tehnoloģijā balstītas iekārtas, kas liecina vai nu par zemāku kvalifikāciju vai arī par zemo motivācijas līmeni sasniegt labākus rezultātus.

Ir divas galvenās pakalpojumu sniedzēju grupas, kurām ir problēmas ar kvalitātes nodrošināšanu. Pirmkārt, tie ir mazie uzņēmumi, kuri nevar algot pietiekoši augstas kvalificētus speciālistus, tādēļ tajos dažkārt strādā darbinieki ar nepietiekošu pieredzi gan tehniskajā, gan darba organizācijas ziņā un dažkārt no tiem nav iespējams sagaidīt pietiekami atbildīgu darbu zemās darba algas dēļ. Otra kategorija ir lielās kompānijas, kas nespēj pietiekamā līmenī sakārtot darba organizāciju. Organizēt 300 un vairāk darbiniekus, protams, ir daudz sarežģītāk nekā organizēt trīs. Tieši lielākajām (bet ne visām) kompānijām ir raksturīga augstāka bezatbildība un nekārtība tās iekšienē.

Ņemot vērā šīs analīzes rezultātus, mēs galveno uzmanību veltām tam, lai novērstu jebkādu bezatbildību, slikti izplānotu un nekvalitatīvu darba izpildi jebkurā struktūrā. Šajā nolūkā ir izveidota uzskaites sistēma, kas reģistrē katru klienta pieteikumu. Par katru pieteikumu ir atbildīga konkrēta amatpersona un klients automātiski saņem informāciju gan par pieteikuma reģistrēšanu, gan par veiktajām darbībām pieteikuma izpildes laikā. Arī vēlāk klients jebkurā laikā savā interneta lapu sadaļā var iegūt pilnu informāciju par pieteikuma risināšanas vēsturi un sniegt savu novērtējumu. Katru mēnesi pēc šīs uzskaites sistēmas datiem tiek veikta analīze un koriģēta uzņēmuma darbība. Tādejādi pilnībā tiek izslēgtas tādas lielo interneta pakalpojuma sniedzēju bieži pielaistas kļūdas kā, piemēram, aprēķina maksu par nepieprasītu ārvalstu "flood" trafiku arī tādiem klientiem, kam ārvalstu kanāls ir slēgts vai arī regulāru paziņojumu un rēķinu nosūtīšanu uz nepareizu adresi (nevis uz klienta biroju, bet uz pieslēguma vietu, filiāli, noliktavu, u.tml.) un līdzīgas paviršības.

Garantēti izdevīgākie pakalpojumi savā klasē.

Ja Jums izdotos atrast Jums izdevīgākus līdzvērtīgas kvalitātes pakalpojumus, mēs esam gatavi mainīt mūsu piedāvātos pakalpojumus par Jums izdevīgākiem. Tomēr, jāatzīmē, mēs nekonkurējam ar zemas kvalitātes tehniski un administratīvi vāji nodrošinātiem pakalpojumu sniedzējiem. Lasīt vairāk...

Augstāka interneta pieslēgumu drošība.

Datorsistēmu drošības pasākums - apsardze ar ugunsmūri (firewall), translējot IP adreses - ir papildpakalpojums, par kuru Jums citviet nāksies maksāt noteiktu uzstādīšanas un/vai ikmēneša maksājumu. Pie mums šis pakalpojums tiek nodrošināts standarta paketes ietvaros katram lietotājam bez maksas. Viss DROSIBA.LV tīkls tiek aizsargāts ar centralizētu ugunsmūri, kas dod iespēju ikvienam lietotājam izmantot aizsargātas IP adreses. Vēl vairāk, kā pirmie Latvijā mēs esam sākuši sniegt datorsistēmu drošības apsardzes pakalpojumus. Lasīt vairāk...