Mājas interneta pakalpojumi

Mājas interneta pakalpojumi tiek sniegti galvenokārt vietās, kur jau ir izveidota tehniskā bāze. Atsevišķos gadījumos tiek ierīkoti arī jauni tīkli, ja vienkopus ir minimāli nepieciešamais lietotāju skaits. Lūdzu, piesakiet Jums interesējošo pieslēguma vietu.